“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 081-595-6588

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 081-595-6588

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) บริเวณสุสานบ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  • 9 ธันวาคม 2564
  • อ่าน 338 ครั้ง

ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ) บริเวณสุสานบ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: