“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวกิจกรรม

ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

  • 17 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 35 ครั้ง

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ 2567 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา จำนวน 2 ทุน ให้แก่ ด.ช.ภาณุวัฒน์ สนโคกสูง ม.8 ตำบลแช่ช้าง ทุนการศึกษาเด็กครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวนเงิน 13,000 บาท และ ด.ช.พันธ์ศักดิ์ ใจยอด ม.7 ตำบลแช่ช้าง ทุนการศึกษาเด็ก จำนวนเงิน 5,000 บาท และต่อเนื่องเดือนละ 2,000 บาท จนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: