“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2567

  • 19 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 26 ครั้ง

ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2567
ด้วยประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา และมีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา 120 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 263 ล้าน ลบ.ม. ที่ประชุมมีมติให้ส่งน้ำ จำนวน 8 รอบเวร ตามปริมาณนำต้นทุน ที่มีอยู่โดยจะเริ่มส่งน้ำ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ตามแผนการส่งน้ำในฤดูฝน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: