“มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประสานพลังประชาชน สนใจผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย บริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข้อมูลเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์ - นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง<br>โทร. 065-2412957

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
โทร. 065-2412957

สายตรงนายก

sankamphaeng
sankamphaeng

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งขันเขียนเรียงความส่งเข้าประกวดในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูฯย์ "Waste Fiction Competition"

  • 24 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 18 ครั้ง

โครงการแข่งขันเขียนเรียงความส่งเข้าประกวดในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูฯย์ "Waste Fiction Competition"

เปิดโอกาสให้บุคคลอายุระหว่าง10-35 ปี ส่งเรียงความไม่เกิน1,000 คำ ในหัวข้อ วันลดขยะเหลือศูนย์

"Waste Fiction Competition" เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษพร้อมด้วยสตอรีบอร์ดแสดงภาพประกอบเพิ่มเติม

พร้อมคำบรรยายภาพเกี่ยวกับโรงเรียนที่ปลอดขยะ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเรียงความ
เข้าร่วมประกวดได้ทางเว็บไซต์ https:/wastefctioncompettion.com ภายในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567
โดยผู้ชนะอันดับที่ 1 จะได้รับ เงินรางวัลจำนวน 1.000 ดอลลาร์สหรัฐ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: